צלמת, אמנית, יוצרת

2009

היפה והכלבלב


גן גורים


מעלה-מטה


המתנה


זה לא אני, זה הוא