צלמת, אמנית, יוצרת

2001

מה באמבט…?


הזוכה בלוטו


האבא הטוב בעולם


סטרייק!


לא זזה בלי אבא


שתי ארנבות


דנה היפה


עוזרת הבית


קרן שמש


טלטאבית


Michael and friends