צלמת, אמנית, יוצרת

פאריז

נרדם בשמירה… (הלובר, פאריס)


פרי זה בריא


מתוק לו – מתוק לו


אהה… פאריס…


נאהבים בפאריז